694 603 030

AMG Poland Sp. z o. o. chronił, chroni i będzie chronił Twoje dane z należytą starannością. Dane osobowe, które nam przekazałeś przechowujemy w bezpiecznych systemach z szyfrowanym i autoryzowanym dostępem. Administratorem Twoich danych osobowych jest AMG Poland z siedzibą w Krakowie (31-137, ul. Siemiradzkiego 27 lokal 16). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe (w tym e-mail, imię, telefon, i inne) przetwarzamy wyłącznie w celu przedstawienia oferty i informacji o AMG Poland Sp. z o. o.. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych osobom i podmiotom trzecim. Twoje dane zostały przez nas powierzone wyłącznie poważnym partnerom - podmiotom przetwarzającym utrzymującym wyspecjalizowane serwery poczty e-mail oraz serwer www. Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie gdy wycofasz swoją zgodę. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, pisząc do nas na adres: odo@amg-poland.eu. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o ofertach oraz o AMG Poland Sp. z o. o. klikając w link znajdujący się w dolnej części wiadomości lub odpisując na wiadomość. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie go w internecie wraz z datą publikacji.